Asseco Banking Forum

10.10.2019

The Westin Warsaw Hotel, al. Jana Pawła II 21

Tożsamość cyfrowa.
Czy bank na pewno wie, że ja to ja?

Fotorelacja

Czy bank na pewno wie, że ja to ja?

Szanowni Państwo,
Postępujący rozwój informatyzacji stawia w nowym świetle zagadnienie cyfrowej tożsamości człowieka, czyniąc z niego krytyczny element bezpieczeństwa i uczestnictwa w życiu społecznym. W porównaniu do innych sektorów, instytucje finansowe z racji swojej działalności dysponują najlepszymi procedurami oraz technologią, aby skutecznie potwierdzać tożsamość obywateli. Dlatego administracja publiczna zaczęła szeroko korzystać ze wsparcia banków do realizacji swoich zadań w tym obszarze. Stanowi to dla banków dodatkowe obciążenie odpowiedzialnością za prawidłowe zestawienie tożsamości cyfrowej z osobistą. Tylko czy bank na pewno wie, że ja to ja?
Koszty pomyłki bądź niezabezpieczenia danych mogą być ogromne. Należy się zatem spodziewać, że poprawna weryfikacja tożsamości (stająca się coraz częściej usługą niebankową, dostarczaną przez bank) będzie w najbliższej przyszłości jednym z wiodących wyzwań, wymagającym istotnych nakładów finansowych. W związku z tym, jak daleko powinna sięgać współpraca Państwa z bankami? Gdzie przebiegają granice odpowiedzialności pomiędzy obiema stronami? Które elementy procesów, systemów oraz infrastruktury bankowej są krytyczne dla bezpieczeństwa klienta banku?
Między innymi tym zagadnieniom poświęcone będzie Asseco Banking Forum 2019.
Serdecznie Państwa zapraszam!
Adam Góral
Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.

Fotorelacja Asseco Banking Forum 2019

Partnerzy

Patroni medialni